پارکت لمینت وینیفلکس PRESTIGE

کد کالا 751231

لمینیت وینیفلکس پرستیژ

کد کالا : 751231
پارکت لمینت وینیفلکس PRESTIGE 751231
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
U Grsove
ابعاد تایل
12 cm * 121.5 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.418 مترمربع
کد کالا 751232

لمینیت وینیفلکس پرستیژ

کد کالا : 751232
پارکت لمینت وینیفلکس PRESTIGE 751232
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
U Grsove
ابعاد تایل
12 cm * 121.5 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.418 مترمربع
کد کالا 751233

لمینیت وینیفلکس پرستیژ

کد کالا : 751233
پارکت لمینت وینیفلکس PRESTIGE 751233
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
U Grsove
ابعاد تایل
12 cm * 121.5 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.418 مترمربع
کد کالا 751234

لمینیت وینیفلکس پرستیژ

کد کالا : 751234
پارکت لمینت وینیفلکس PRESTIGE 751234
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
U Grsove
ابعاد تایل
12 cm * 121.5 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.418 مترمربع
کد کالا 751238

لمینیت وینیفلکس پرستیژ

کد کالا : 751238
پارکت لمینت وینیفلکس PRESTIGE 751238
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
U Grsove
ابعاد تایل
12 cm * 121.5 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.418 مترمربع
کد کالا 751239

لمینیت وینیفلکس پرستیژ

کد کالا : 751239
پارکت لمینت وینیفلکس PRESTIGE 751239
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
U Grsove
ابعاد تایل
12 cm * 121.5 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.418 مترمربع

فیلتر

نوسازی همه