پارکت لمینت وینیفلکس JAVA

کد کالا 001

لمینیت وینیفلکس جاوا

کد کالا : 001
پارکت لمینت وینیفلکس JAVA 001
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
16 cm * 121.5 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.60 مترمربع
کد کالا 005

لمینیت وینیفلکس جاوا

کد کالا : 005
پارکت لمینت وینیفلکس JAVA 005
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
16 cm * 121.5 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.60 مترمربع
کد کالا 006

لمینیت وینیفلکس جاوا

کد کالا : 006
پارکت لمینت وینیفلکس JAVA 006
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
16 cm * 121.5 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.60 مترمربع
کد کالا 007

لمینیت وینیفلکس جاوا

کد کالا : 007
پارکت لمینت وینیفلکس JAVA 007
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
16 cm * 121.5 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.60 مترمربع
کد کالا 009

لمینیت وینیفلکس جاوا

کد کالا : 009
پارکت لمینت وینیفلکس JAVA 009
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
16 cm * 121.5 cm
ضخامت تایل
12 mm
متراژ هر کارتن
1.60 مترمربع

فیلتر

نوسازی همه