پارکت لمینت فلورلام FLOORLAM

کد کالا F51
پارکت لمینت فلورلام FLOORLAM F51
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.824 مترمربع
کد کالا F52
پارکت لمینت فلورلام FLOORLAM F52
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.824 مترمربع
کد کالا F53
پارکت لمینت فلورلام FLOORLAM F53
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.824 مترمربع
کد کالا F54
پارکت لمینت فلورلام FLOORLAM F54
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.824 مترمربع
کد کالا F55
پارکت لمینت فلورلام FLOORLAM F55
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.824 مترمربع
کد کالا F56
پارکت لمینت فلورلام FLOORLAM F56
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.824 مترمربع
کد کالا F57
پارکت لمینت فلورلام FLOORLAM F57
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.824 مترمربع
کد کالا F58
پارکت لمینت فلورلام FLOORLAM F58
کشور سازنده
ترکیه
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Double Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
1.824 مترمربع

فیلتر

نوسازی همه