پارکت لمینت فلورینگFLOORING

پارکت لمینت فلورینگ با داشتن رنگ های مختلف به راحتی با رنگ دکوراسیون شما هماهنگ می شود . این پارکت زیبا دارای روکش های طبیعی

همانند چوب است که زیبایی آن را بیشتر می نماید . لمینت فلورینگ سطح مقاومی در برابر فشار ,سایش  و اجسام نوک تیز دارد. 

این پارکت لمینت ضد حریق است و در برابر گرما فوق العاده مقاوم می باشد.

پارکت فلورینگ با داشتن کیفیت مناسب وقیمت ارزان عرضه می گردد.

خانه دکور مرکز فروش و توزیع پارکت لمینت فلورینگ می باشد.


 

کد کالا F 018
پارکت لمینت فلورینگFLOORING F 018
کمپانی
Flooring
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 012
پارکت لمینت فلورینگFLOORING F 012
کمپانی
Flooring
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 014
پارکت لمینت فلورینگFLOORING F 014
کمپانی
Flooring
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 015
پارکت لمینت فلورینگFLOORING F 015
کمپانی
Flooring
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 016
پارکت لمینت فلورینگFLOORING F 016
کمپانی
Flooring
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 017
پارکت لمینت فلورینگFLOORING F 017
کمپانی
Flooring
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 02
پارکت لمینت فلورینگFLOORING F 02
کمپانی
Flooring
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 020
پارکت لمینت فلورینگFLOORING F 020
کمپانی
Flooring
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 021
پارکت لمینت فلورینگFLOORING F 021
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کمپانی
Flooring
کد کالا F 022
پارکت لمینت فلورینگFLOORING F 022
کمپانی
Flooring
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 04
پارکت لمینت فلورینگFLOORING F 04
کمپانی
Flooring
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 07
پارکت لمینت فلورینگFLOORING F 07
کمپانی
Flooring
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع

فیلتر

نوسازی همه