پارکت لمینت سولو وود ELITE

این مجموعه به زیبایی چوب طبیعی و با رگه هایی که در خود دارد به شما احساس آرامش و گرمی می دهد.  قدم زدن روی ان به مطبوعی گام برداشتن بر

روی چوب است. طرح های پانل ها به خوبی با هم همخوانی داشته و نمای برجسته ای از گره های چوب را نشان می دهد. سطح مات سایه روشن، فضایی طبیعی

گرم و زیبا را می افریند. لمینت الیت (Elite) ساخت کشور آلمان می باشد و در دو اندازه عریض و معمولی ارائه می شود.


 

کد کالا 4902

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4902
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4902
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا 4903

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4903
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4903
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا 4906(wide)
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4906(wide)
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
24.4 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.693 مترمربع
کد کالا 4907(wide)
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4907(wide)
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
24.4 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.693 مترمربع
کد کالا 4908(wide)
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4908(wide)
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
24.4 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.693 مترمربع
کد کالا 4909

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4909
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4909
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا 4910

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4910
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4910
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا 4911

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4911
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4911
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا 4912

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4912
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4912
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا 4913

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4913
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4913
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا 4914

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4914
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4914
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا 4915

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4915
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4915
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا 4916

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4916
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4916
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا 4917

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4917
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4917
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا 4918

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4918
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4918
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا 4919(wide)
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4919(wide)
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
24.4 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.693 مترمربع
کد کالا 4920(wide)
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4920(wide)
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
24.4 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.693 مترمربع
کد کالا 4921

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4921
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4921
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا 4922

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4922
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4922
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع
کد کالا 4923

لمینیت سولو وود الیت

کد کالا : 4923
پارکت لمینت سولو وود ELITE 4923
کشور سازنده
آلمان
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm * 138 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.131 متر مربع

فیلتر

نوسازی همه