پارکت لمینت یشیل پلاس YESILPLUS

پارکت لمینت یشیل پلاس 

یشیل پلاس جزو محصولات جدید یشیل می باشد . این پارکت نسبت به مدل  با کیفیت بالاتری عرضه می گردد.

پارکت جدید کمپانی یشیل به نام یشیل پلاس دارای  V-groove می باشد که باعث زیبایی دو چندان آن می شود. 

کیفیت  عالی مواد اولیه و روکش های زیبای این پارکت لمینت آسودگی خاطر بعد از اجرا را به ارمغان می آورد.

خانه دکور مرکز فروش و توزیع پارکت لمینت یشیل پلاس می باشد.


کد کالا YP-500
پارکت لمینت یشیل پلاس YESILPLUS YP-500
کمپانی
YESIL
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.815 متر
کد کالا YP-505
پارکت لمینت یشیل پلاس YESILPLUS YP-505
کمپانی
YESIL
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Epress Click , valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.815 متر
کد کالا YP-510

پارکت لمینت یشیل پلاس

کد کالا : YP-510
پارکت لمینت یشیل پلاس YESILPLUS YP-510
کمپانی
YESIL
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.815 متر
کد کالا YP-515

پارکت لمینت یشیل پلاس

کد کالا : YP-515
پارکت لمینت یشیل پلاس YESILPLUS YP-515
کمپانی
YESIL
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.815 متر
کد کالا YP-520

پارکت لمینت پشیل پلاس

کد کالا : YP-520
پارکت لمینت یشیل پلاس YESILPLUS YP-520
کمپانی
YESIL
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.815 متر
کد کالا YP-525
پارکت لمینت یشیل پلاس YESILPLUS YP-525
کمپانی
YESIL
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.815 متر
کد کالا YP-530
پارکت لمینت یشیل پلاس YESILPLUS YP-530
کمپانی
YESIL
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.815 متر
کد کالا YP-535
پارکت لمینت یشیل پلاس YESILPLUS YP-535
کمپانی
YESIL
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.815 متر

فیلتر

نوسازی همه