پارکت لمینت QFT

مشخصات پارکت لمینت کوییک فلور تکس

 

دارای ضخامت 8 میل

مغز HDF

مقاومت سطح سایشی AC4

کلیک ولنگه 

کلیک های پارافین خورده و مقابل در برابر نفوذ آب 

در کل پارکت لمینت کوییک فلور تکس دارای مشخصات و کیفیت ساخت بالا می باشد.


 

 

 

 

 

کد کالا QFT-5151

پارکت لمینت کوییک فلور تکس

کد کالا : QFT-5151
پارکت لمینت QFT QFT-5151
کمپانی
QFT
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
19cm * 120cm
متراژ هر کارتن
1.84 متر مربع
کد کالا QFT-5152

پارکت لمینت کوییک فلور تکس

کد کالا : QFT-5152
پارکت لمینت QFT QFT-5152
کمپانی
QFT
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.84 متر مربع
کد کالا QFT-5153
پارکت لمینت QFT QFT-5153
کمپانی
QFT
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.84 متر مربع
کد کالا QFT-5154

پارکت لمینت کوییک فلور تکس

کد کالا : QFT-5154
پارکت لمینت QFT QFT-5154
کمپانی
QFT
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.84 متر مربع

فیلتر

نوسازی همه