پارکت لمینت هاردن HARDEN

پارکت لمینت هاردن ساخته شده  از بهترین مواد و کیفیت عالی تولید می گردد. این لمینت دارای رنگ ها و طرح های متنوع و طبیعی می باشد. لمینت هاردن

با ضخامت 8 میل با کلیک های محکم عرضه می گردد. پارکت هاردن جهت استفاده برای خانه, شرکت ها و فروشگاه های پر تردد نیز مناسب است. کیفیت 

ساخت بالا و رویه مقاوم این پارکت در برابر تردد زیاد بسیار مقاوم و باداوم می باشد.

خانه دکور مرکز فروش و توزیع پارکت لمینت هاردن می باشد.


 

کد کالا H 1407
پارکت لمینت هاردن HARDEN H 1407
کمپانی
Harden
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا H 1490
پارکت لمینت هاردن HARDEN H 1490
کمپانی
Harden
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا H 2084
پارکت لمینت هاردن HARDEN H 2084
کمپانی
Harden
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا H 2220
پارکت لمینت هاردن HARDEN H 2220
کمپانی
Harden
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا H 2318
پارکت لمینت هاردن HARDEN H 2318
کمپانی
Harden
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا H 2631
پارکت لمینت هاردن HARDEN H 2631
کمپانی
Harden
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا H 2661
پارکت لمینت هاردن HARDEN H 2661
کمپانی
Harden
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا H 2699
پارکت لمینت هاردن HARDEN H 2699
کمپانی
Harden
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
سیستم قفل
Click
کد کالا H 2888
پارکت لمینت هاردن HARDEN H 2888
کمپانی
Harden
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا H 2960
پارکت لمینت هاردن HARDEN H 2960
کمپانی
Harden
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع

فیلتر

نوسازی همه