پارکت لمینت FIRST WOOD

پارکت لمینت فرست وود دارای 12 رنگ مختلف و زیبا می باشد .این پارکت دارای مغزی از HDF با دانسیته بالا می باشد. 

کلیک های پارکت لمینت فرست وود از نوع ولنگه و پارافین خورده می باشد . کلیک های این محصول به راحتی در هم محکم می شود و پارافین 

موجود بر روی این کلیک ها باعث مقاومت لبشتر در برابر نفوذ آب می باشد. 

خانه دکور مرکز فروش و توزیع پارکت لمینت فرست وود می باشد و این کالا را به تمام نقاط کشور ارسال می نماید.


 

کد کالا F 220
پارکت لمینت FIRST WOOD F 220
کمپانی
FIRST WOOD
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 221
پارکت لمینت FIRST WOOD F 221
کمپانی
FIRST WOOD
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
سیستم قفل
valinge
ضخامت تایل
8 mm
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 222
پارکت لمینت FIRST WOOD F 222
کمپانی
FIRST WOOD
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 223
پارکت لمینت FIRST WOOD F 223
کمپانی
FIRST WOOD
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 224
پارکت لمینت FIRST WOOD F 224
کمپانی
FIRST WOOD
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 225
پارکت لمینت FIRST WOOD F 225
کمپانی
FIRST WOOD
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 227
پارکت لمینت FIRST WOOD F 227
کمپانی
FIRST WOOD
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 229
پارکت لمینت FIRST WOOD F 229
کمپانی
FIRST WOOD
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 230
پارکت لمینت FIRST WOOD F 230
کمپانی
FIRST WOOD
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع
کد کالا F 232
پارکت لمینت FIRST WOOD F 232
کمپانی
FIRST WOOD
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
20 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
2.30 متر مربع

فیلتر

نوسازی همه