پارکت لمینت آیریک AYRIK

پارکت لمینت آیریک دارای تنوع رنگی طبیعی و همانند چوب می باشد. کیفیت رویه این لمینت باعث شده طرح های آن کاملا به صورت طبیعی و 

زیبا باشد. سختی رویه لمینت ایریک AC4  می باشد که برای اماکن اداری هم مناسب می باشد. دوام بالای رویه و کلیک های پارافین خورده 

که باعث می شود آب به مغز این لمینت دیرتر نفوذ کندو دوام آن بالاتر باشد. این پارکت مانند تمام پارکت های های دیگر نیاز به فوم زیر کار برای

نصب دارد . کیفیت خوب و طرح ها و رنگ های متفاوت ارزش خرید پارکت آیریک را دو چندان می نماید. 

خانه دکور مرکز فروش و توزیع پارکت لمینت آیریک می باشد.


 

کد کالا M 510
پارکت لمینت آیریک AYRIK M 510
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
کمپانی
AYRIK
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
20 cm * 123 cm
متراژ هر کارتن
1.834 مترمربع
کد کالا M 520
پارکت لمینت آیریک AYRIK M 520
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
20 cm * 123 cm
متراژ هر کارتن
1.834 مترمربع
کشور سازنده
چین
کد کالا M 530
پارکت لمینت آیریک AYRIK M 530
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
20 cm * 123 cm
متراژ هر کارتن
1.834 مترمربع
کد کالا M 540
پارکت لمینت آیریک AYRIK M 540
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
20 cm * 123 cm
متراژ هر کارتن
1.834 مترمربع
کد کالا M 550
پارکت لمینت آیریک AYRIK M 550
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
20 cm * 123 cm
متراژ هر کارتن
1.834 مترمربع
کد کالا M 560
پارکت لمینت آیریک AYRIK M 560
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
20 cm * 123 cm
متراژ هر کارتن
1.834 مترمربع
کد کالا M 570
پارکت لمینت آیریک AYRIK M 570
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
20 cm * 123 cm
متراژ هر کارتن
1.834 مترمربع
کد کالا M 580
پارکت لمینت آیریک AYRIK M 580
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
20 cm * 123 cm
متراژ هر کارتن
1.834 مترمربع
کد کالا M 590
پارکت لمینت آیریک AYRIK M 590
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
20 cm * 123 cm
متراژ هر کارتن
1.834 مترمربع

فیلتر

نوسازی همه