پارکت لمینت استارلند STARLAND

پارکت لمینت استارلند با طرح ها و نقش های زیبا و منحصر به فرد  زیبایی بخش خانه و محل کار شما می شود.

این لمینت دارای سطح مقاومتی و مناسب برای اماکن پرتردد و مسکونی  است.

ضد حرق بودن,کیفیت بالای ساخت ,مقاوم در برابر فشار و ضربه و اشیاء تیز, مقاوم در برابر نفود آب از مزایای این لمینت می باشد.

خانه دکور مرکز پخش و فروش لمینت استارلند می باشد.


 

کد کالا SL251
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL251
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL252

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL252
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL252
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL253

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL253
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL253
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL254

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL254
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL254
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL255

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL255
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL255
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL256

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL256
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL256
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL257

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL257
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL257
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL258

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL258
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL258
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL259

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL259
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL259
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL260

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL260
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL260
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL261

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL261
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL261
کشور سازنده
چین
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
کد کالا SL262

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL262
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL262
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL263

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL263
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL263
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL264

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL264
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL264
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL266

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL266
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL266
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL267

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL267
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL267
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL268

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL268
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL268
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع
کد کالا SL269

پارکت لمینت استارلند

کد کالا : SL269
پارکت لمینت استارلند STARLAND SL269
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19.5 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.85 متر مربع

فیلتر

نوسازی همه