کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND

کفپوش پی وی سی تیمبرلند جزو بهترین کفپوش های بازار از لحاظ کیفیت می باشد. این کفپوش دارای رویه مقاوم در برابر ساییدگی

و حرارت می باشد که دوام آن را چندین برابر کفپوش های معمولی افزایش داده است. کفپوش تیمبرلند ضد آب بوده و به راحتی قابل 

تمیز شدن است. ضخامت این کفپوش 2 میل و به وسیله چسب مخصوص کفپوش به زمین چسبانده می شود. 

خانه دکور مرکز فروش و توزیع کفپوش پی وی سی تیمبرلند می باشد.


 

کد کالا 9001
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND 9001
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا 9002
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND 9002
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا 9003
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND 9003
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا 9004
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND 9004
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا 9005
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND 9005
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا 9006
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND 9006
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا T-7001
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND T-7001
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا T-7003
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND T-7003
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا T-7004
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND T-7004
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا T-7005
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND T-7005
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا T-7006
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND T-7006
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا T-7011
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND T-7011
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا T-7012
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND T-7012
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا T-7013
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND T-7013
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا T-7014
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND T-7014
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا T-7015
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND T-7015
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع
کد کالا T-7016
کفپوش تیمبرلند TIMBERLAND T-7016
کشور سازنده
تایوان
نوع جنس
PVC
ابعاد تایل
15 cm * 90 cm
ضخامت تایل
2 mm
متراژ هر کارتن
2.78 متر مربع

فیلتر

نوسازی همه