موکت پالاز (پونه)

کد کالا 4252
موکت پالاز (پونه) 4252
کشور سازنده
ایران
کمپانی
Palaz
جنس نخ
پلی پروپیلن , پلی استر
زیره
نمد
نوع بافت
لوپ پایل
عرض موکت
3 متر
کد کالا 5252
موکت پالاز (پونه) 5252
کشور سازنده
ایران
کمپانی
Palaz
جنس نخ
پلی پروپیلن , پلی استر
زیره
نمد
نوع بافت
لوپ پایل
عرض موکت
3 متر
کد کالا 5452
موکت پالاز (پونه) 5452
کشور سازنده
ایران
کمپانی
Palaz
جنس نخ
پلی پروپیلن , پلی استر
زیره
نمد
نوع بافت
لوپ پایل
عرض موکت
3 متر
کد کالا 5852
موکت پالاز (پونه) 5852
کشور سازنده
ایران
کمپانی
Palaz
جنس نخ
پلی پروپیلن , پلی استر
زیره
نمد
نوع بافت
لوپ پایل
عرض موکت
3 متر
کد کالا 8452
موکت پالاز (پونه) 8452
کشور سازنده
ایران
کمپانی
Palaz
جنس نخ
پلی پروپیلن , پلی استر
زیره
نمد
نوع بافت
لوپ پایل
عرض موکت
3 متر

فیلتر

نوسازی همه