موکت پالاز (انگری برد)

کد کالا 3177

موکت پالاز انگری برد

کد کالا : 3177
موکت پالاز (انگری برد) 3177
کشور سازنده
ایران
کمپانی
Palaz
جنس نخ
پلی آمید
زیره
نمد
نوع بافت
کات پایل چاپی
عرض موکت
3 متر
کد کالا 6377

موکت پالاز انگری برد

کد کالا : 6377
موکت پالاز (انگری برد) 6377
کشور سازنده
ایران
کمپانی
Palaz
جنس نخ
پلی آمید
زیره
نمد
نوع بافت
کات پایل چاپی
عرض موکت
3 متر
کد کالا 7277

موکت پالاز انگری برد

کد کالا : 7277
موکت پالاز (انگری برد) 7277
کشور سازنده
ایران
کمپانی
Palaz
جنس نخ
پلی آمید
زیره
نمد
نوع بافت
کات پایل چاپی
عرض موکت
3 متر
کد کالا 8477

موکت پالاز انگری برد

کد کالا : 8477
موکت پالاز (انگری برد) 8477
کشور سازنده
ایران
کمپانی
Palaz
جنس نخ
پلی آمید
زیره
نمد
نوع بافت
کات پایل چاپی
عرض موکت
3 متر

فیلتر

نوسازی همه