در معماری به سبک روستیک تا جایی که امکان داشته باشد از مصالح طبیعی مانند شاخه درختان؛ پوست درختان خشک، تنه و الوارهایی که کاملا پرداخت نشده باشند،

آجر و خشت ها طبیعی، کاه گل و دیگر متریال های طبیعی استفاده می شود. در این سبک، فرم مصالح، بافت و در کل ظاهر آنها باید با ظاهر آن در طبیعت مشابهت

داشته باشد. هدف از معماری به سبک روستیک نزدیک کردن انسان به حال و هوای طبیعت و روستا است.با انتخاب سبک روستیک در واقع فضایی برای آرامش

و فرار از دغدغه های زندگی شهری و پناه بردن به فضا و محیط روستائی را برای خود ایجاد کرده اید. اگر بخواهیم مختصر ومفید به ویژگی های اصلی این سبک

بپردازیم باید اینگونه بیان کنیم: در تزئین به سبک معاری روستیک ما باید از هر گونه دست کاری در طبیعت خودداری کنیم. یعنی هر قدر که می توانیم از متریال طبیعی

بدون استفاده از ابزار و تجهیزات برای ساخت استفاده کنیم.

 

1

2

3

4

5

6

7

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دسته بندی مطالب