1

1.سی و سه پل یا پل الله وردی خان بر روی زاینده رود در شهر اصفهان، در زمان حکومت شاه عباس صفوی توسط الله وردی خان

با هزینه ی خود او ساخته شده است. این پل 33 دهانه، 295 متر طول و 14 متر عرض دارد. سی و سه پل محل برگزاری جشن

آب پاشان و همچنین مراسم خاج شویان ارامنه ی اصفهان در دوره ی صفویه بوده است.

 

2

 

2.بر روی این پل تا به این زمان نام های گوناگونی گذاشته شده است، ازجمله:

پل شاه عباسی از آن جهت که شاه عباس اول دستور ساخت این بنا را داده است.

پل جلفا، از لحاظ اینکه راهی به جلفا برای مردم بوده است.

پل الله وردی خان، چون به اهتمام الله وردی خان ساخته شده است.

پل چهل چشمه، چون در ابتدا دارای چهل چشمه بوده است.

و هم اکنون پل سی و سه، چون سی و سه چشمه دارد.

 

 

3
3. سی و سه پل، دارای دوپیاده رو، یکی در بالا و دیگری پائین است. پیاده رو پائین گذرگاه مسقفی ست که به فاصله ی کمی از بستر رودخانه قرار دارد.

 

 

4

4a
4.یکی از شعرای دوره ی صفویه به نام شیخ علی نقی کمره ای تاریخ بنای این پل را در شعری، سال 1005 هجری به حساب آورده است

و در این سال خیابان بی همتای چهارباغ هم ساخته شده است. سی و سه پل چهار باغ عباسی را به چهار باغ بالا متصل می کند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دسته بندی مطالب