طاق پیروزی پاریس یادآور طاق های روم باستان است که در میدان شارل دوگل و در انتهای غربی خیابان شانزالیزه قرار دارد. حدود 49 متر ارتفاع و 44 متر عرض دارد.

این بنا به دستور ناپلئون در سال 1806 به افتخار جنگجویانی که در طول تاریخ جان خود را در راه فرانسه، فدا کرده اند توسط ژان فرانسوطراحی و ساخته شد.

به دلیل انتقال جسد ناپلئون به زیر این طاق، برگزاری مراسم ترحیم سران دولتی و افراد مشهور در زیر این طاق انجام می گیرد. از بزرگترین مراسم ترحیم این مکان

می توان به خاکسپاری ویکتور هوگو در سال 1885 اشاره کرد. شادترین برنامه ی این طاق نیزمربوط به پیروزی ازادی بخش پاریس توسط ارتش از دست نازی ها بود

که در مقابل طاق پیروزی، رژه رفتند. طاق پیروزی به عنوان مرکز محور تاریخی پاریس در نظر گرفته می شود و در طراحی آن از اشکال زنان و مردان جوان برهنه

که با دست خالی در برابر سربازان آلمانی زره پوش، در حال مبارزه هستند، استفاده شده است.

 

1

2

3

4

5

6

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دسته بندی مطالب