کاغذ دیواری RETZO

زیبایی را به خانه بیاورید!

کاغذ دیواری رتزو دارای طرح های متفاوت و فوق العاده زیبایی می باشد. این کاغذ دیواری با چاپ  کیفیت و عالی خود توانسته طرح ها را به صورت خیره کننده ایی زیبا

به وجود آورد. بعد از نصب این کاغذ دیواری هیچ گونه درزی دیده نمی شود و طرح کاغذ دیواری به صورت یکپارچه و خیره کننده ایی خودنمایی می کند.

کاغذ دیواری پلنزو آلبوم رتزو ساخت و بسته بندی شده کشور آمریکا می باشد.

اندازه هر رول این کاغذ دارای عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر می باشد که 5 متر مربع را پوشش می دهد.


 

کد کالا RE 10100
کاغذ دیواری RETZO RE 10100
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
کلاسیک , برگ
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10101
کاغذ دیواری RETZO RE 10101
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
کلاسیک , برگ
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10102
کاغذ دیواری RETZO RE 10102
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
کلاسیک , برگ
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10103
کاغذ دیواری RETZO RE 10103
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
کلاسیک , برگ
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10200
کاغذ دیواری RETZO RE 10200
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10201
کاغذ دیواری RETZO RE 10201
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10202
کاغذ دیواری RETZO RE 10202
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10203
کاغذ دیواری RETZO RE 10203
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10301
کاغذ دیواری RETZO RE 10301
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10302
کاغذ دیواری RETZO RE 10302
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10402
کاغذ دیواری RETZO RE 10402
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10403
کاغذ دیواری RETZO RE 10403
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10500
کاغذ دیواری RETZO RE 10500
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10501
کاغذ دیواری RETZO RE 10501
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10502
کاغذ دیواری RETZO RE 10502
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10600
کاغذ دیواری RETZO RE 10600
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10601
کاغذ دیواری RETZO RE 10601
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10602
کاغذ دیواری RETZO RE 10602
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10700
کاغذ دیواری RETZO RE 10700
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا RE 10701
کاغذ دیواری RETZO RE 10701
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Plenzo
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Retzo
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه