کاغذ دیواری NEW MOODS

مجموعه کاغذ دیواری Moods، اثری فضایی ایجاد می کند. در این مجموعه شما عمق و لایه های را می بینید که باعث خطای باصره می شود. نقوش گل های اوریگامی و اشکال ستاره با اثرات ظریف و درخشان، این مجموعه را آراسته کرده است. چاپ غنی و خطوط گرافیکی این مجموعه به محیط داخلی شما فضایی خاص و منحصر را می بخشد. از طریق استفاده از رنگ در ترکیب با جلوه های ویژه سایه پردازی، دیوار ها سه بعدی به نظر می رسند. با مجموعه کاغذ دیواری Moods، شما ترغیب به لمس دیوارها می شوید! بیشتر طرح های این کاغذ دیواری سه بعدی می باشد.


کد کالا 17372
کاغذ دیواری NEW MOODS 17372
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17343
کاغذ دیواری NEW MOODS 17343
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17310
کاغذ دیواری NEW MOODS 17310
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17367
کاغذ دیواری NEW MOODS 17367
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17306
کاغذ دیواری NEW MOODS 17306
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17341
کاغذ دیواری NEW MOODS 17341
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17365
کاغذ دیواری NEW MOODS 17365
طرح
مدرن , سه بعدی
کشور سازنده
هلند
نوع جنس
Non-Woven
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17326
کاغذ دیواری NEW MOODS 17326
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17304
کاغذ دیواری NEW MOODS 17304
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17338
کاغذ دیواری NEW MOODS 17338
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17363
کاغذ دیواری NEW MOODS 17363
طرح
مدرن
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17324
کاغذ دیواری NEW MOODS 17324
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17301
کاغذ دیواری NEW MOODS 17301
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17336
کاغذ دیواری NEW MOODS 17336
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17322
کاغذ دیواری NEW MOODS 17322
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17334
کاغذ دیواری NEW MOODS 17334
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17300
کاغذ دیواری NEW MOODS 17300
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17320
کاغذ دیواری NEW MOODS 17320
طرح
مدرن , سه بعدی
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
نوع جنس
Non-Woven
کد کالا 17361
کاغذ دیواری NEW MOODS 17361
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17332
کاغذ دیواری NEW MOODS 17332
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods

فیلتر

نوسازی همه