کاغذ دیواری NEW MOODS

مجموعه کاغذ دیواری Moods، اثری فضایی ایجاد می کند. در این مجموعه شما عمق و لایه های را می بینید که باعث خطای باصره می شود. نقوش گل های اوریگامی و اشکال ستاره با اثرات ظریف و درخشان، این مجموعه را آراسته کرده است. چاپ غنی و خطوط گرافیکی این مجموعه به محیط داخلی شما فضایی خاص و منحصر را می بخشد. از طریق استفاده از رنگ در ترکیب با جلوه های ویژه سایه پردازی، دیوار ها سه بعدی به نظر می رسند. با مجموعه کاغذ دیواری Moods، شما ترغیب به لمس دیوارها می شوید! بیشتر طرح های این کاغذ دیواری سه بعدی می باشد.


کد کالا 17372
کاغذ دیواری NEW MOODS 17372
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17312
کاغذ دیواری NEW MOODS 17312
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17340
کاغذ دیواری NEW MOODS 17340
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17363
کاغذ دیواری NEW MOODS 17363
طرح
مدرن
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17310
کاغذ دیواری NEW MOODS 17310
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17337
کاغذ دیواری NEW MOODS 17337
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17306
کاغذ دیواری NEW MOODS 17306
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17326
کاغذ دیواری NEW MOODS 17326
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17335
کاغذ دیواری NEW MOODS 17335
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17304
کاغذ دیواری NEW MOODS 17304
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17324
کاغذ دیواری NEW MOODS 17324
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17333
کاغذ دیواری NEW MOODS 17333
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17360
کاغذ دیواری NEW MOODS 17360
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17301
کاغذ دیواری NEW MOODS 17301
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17322
کاغذ دیواری NEW MOODS 17322
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17331
کاغذ دیواری NEW MOODS 17331
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
آلبوم
New Moods
کمپانی
BN
کد کالا 17370
کاغذ دیواری NEW MOODS 17370
طرح
مدرن , سه بعدی
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
نوع جنس
Non-Woven
کد کالا 17300
کاغذ دیواری NEW MOODS 17300
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17352
کاغذ دیواری NEW MOODS 17352
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17320
کاغذ دیواری NEW MOODS 17320
طرح
مدرن , سه بعدی
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
نوع جنس
Non-Woven

فیلتر

نوسازی همه