کاغذ دیواری NEW MOODS

مجموعه کاغذ دیواری Moods، اثری فضایی ایجاد می کند. در این مجموعه شما عمق و لایه های را می بینید که باعث خطای باصره می شود. نقوش گل های اوریگامی و اشکال ستاره با اثرات ظریف و درخشان، این مجموعه را آراسته کرده است. چاپ غنی و خطوط گرافیکی این مجموعه به محیط داخلی شما فضایی خاص و منحصر را می بخشد. از طریق استفاده از رنگ در ترکیب با جلوه های ویژه سایه پردازی، دیوار ها سه بعدی به نظر می رسند. با مجموعه کاغذ دیواری Moods، شما ترغیب به لمس دیوارها می شوید! بیشتر طرح های این کاغذ دیواری سه بعدی می باشد.


کد کالا 17300
کاغذ دیواری NEW MOODS 17300
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17301
کاغذ دیواری NEW MOODS 17301
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17302
کاغذ دیواری NEW MOODS 17302
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17303
کاغذ دیواری NEW MOODS 17303
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17304
کاغذ دیواری NEW MOODS 17304
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17305
کاغذ دیواری NEW MOODS 17305
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17306
کاغذ دیواری NEW MOODS 17306
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17307
کاغذ دیواری NEW MOODS 17307
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17310
کاغذ دیواری NEW MOODS 17310
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17311
کاغذ دیواری NEW MOODS 17311
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17312
کاغذ دیواری NEW MOODS 17312
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17313
کاغذ دیواری NEW MOODS 17313
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17314
کاغذ دیواری NEW MOODS 17314
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
طرح
مدرن , سه بعدی
کد کالا 17315
کاغذ دیواری NEW MOODS 17315
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17316
کاغذ دیواری NEW MOODS 17316
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17320
کاغذ دیواری NEW MOODS 17320
طرح
مدرن , سه بعدی
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
نوع جنس
Non-Woven
کد کالا 17321
کاغذ دیواری NEW MOODS 17321
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17322
کاغذ دیواری NEW MOODS 17322
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17323
کاغذ دیواری NEW MOODS 17323
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods
کد کالا 17324
کاغذ دیواری NEW MOODS 17324
طرح
مدرن , سه بعدی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
آلبوم
New Moods

فیلتر

نوسازی همه