کاغذ دیواری MIDAS

کاغذ دیواری میداس را دسته کم نگیرید!

این کاغذ دیواری طرح های فوق العاده زیبا با رنگ های متفاوتی دارد. این محصول ساخت کشور انگلستان می باشد و کیفیت چاپ بالایی دارد به  همین دلیل طرح های آن

جلوه زیباتری  دارند .طرح های داماسک، مدرن، اکلیلی، راه راه و ساده همگی در کاغذ دیواری میداس یافت می شود.

قابل شستشو بودن، مقاومت بالا، طرح های متفاوت، کیفیت چاپ بالا از مزایای کاغذ دیواری میداس می باشد.


 

کد کالا 19984
کاغذ دیواری MIDAS 19984
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-148
کاغذ دیواری MIDAS 20-148
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-198
کاغذ دیواری MIDAS 20-198
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-208
کاغذ دیواری MIDAS 20-208
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-218
کاغذ دیواری MIDAS 20-218
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-219
کاغذ دیواری MIDAS 20-219
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-368
کاغذ دیواری MIDAS 20-368
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-370
کاغذ دیواری MIDAS 20-370
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-372
کاغذ دیواری MIDAS 20-372
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-373
کاغذ دیواری MIDAS 20-373
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-374
کاغذ دیواری MIDAS 20-374
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-377
کاغذ دیواری MIDAS 20-377
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-387
کاغذ دیواری MIDAS 20-387
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-388
کاغذ دیواری MIDAS 20-388
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-397
کاغذ دیواری MIDAS 20-397
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-398
کاغذ دیواری MIDAS 20-398
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , طرح دار , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-411
کاغذ دیواری MIDAS 20-411
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-703
کاغذ دیواری MIDAS 20-703
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-704
کاغذ دیواری MIDAS 20-704
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 20-705
کاغذ دیواری MIDAS 20-705
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Midas
اندازه رول
52 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه