کاغذ دیواری MERAVIGILA

کاغذ دیواری مراویلیا  دارای طرح های شگفت انگیز و زیبایی می باشد . این کاغذ دیواری در کمپانی Emiliana Parati - Lusso  ایتالیا تولید می گردد

و دارای چاپ با بالاترین کیفیتمی باشد. طرح های این کاغذ دیواری به صورت برجسته و ضخیمی می باشد و بعد از نصب زیبایی فوق العاده ایی را به وجود می آورد.

این کاغذ دیواری در مقابل تابش نور خورشید مقاوم و صد در صد قابل شستشو می باشد.

ابعاد هر رول کاغذ دیواری مراویلیا دارای عرض 106 سانتیمتر و طول 10 متر می باشد.


 

کد کالا 81401

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81401
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81401
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81402

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81402
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81402
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81403

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81403
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81403
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81404

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81404
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81404
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81409

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81409
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81409
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81413

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81413
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81413
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81416

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81416
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81416
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81417

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81417
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81417
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81429

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81429
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81429
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81432

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81432
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81432
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81433

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81433
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81433
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81434

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81434
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81434
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81435

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81435
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81435
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81443

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81443
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81443
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81449

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81449
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81449
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81502

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81502
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81502
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81506

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81506
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81506
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81508

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81508
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81508
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81513

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81513
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81513
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m
کد کالا 81519

کاغذ دیواری مراویلیا

کد کالا : 81519
کاغذ دیواری MERAVIGILA 81519
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati - Lusso
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Meraviglia
اندازه رول
106 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه