کاغذ دیواری HAND PAINTED

بسیار دوست داشتنی است! این مجموعه کاغذ دیواری دارای ویژگی های مطلوب و روح افزای یک باغ پرگل و زیباست که با هنر دست ، هنرمندانه نقاشی شده است. منحنی و پیچش های ظریف گل ها در مجموعه کاغذ دیواری Hand Painted، با پالتی از رنگ های کرم، بژ، صورتی، سبز و آبی، آرامش و مسرت را برای محیط داخلی شما به ارمغان می آورد. نقوش به ظرافت یک تابلوی نقاشی فاخر، ماهرانه در زمینه های پتینه جای گرفته اند و بعضی از آنها که متالیک هستند با درخشش خود چشم را خیره می کنند. مجموعه کاغذ دیواری Hand Painted  تمام خصوصیات گل های رز، بافت پتینه و رنگ های هارمونی و چشم نواز را دارا می باشد.


 

کد کالا HA1289
کاغذ دیواری HAND PAINTED HA1289
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HA1349
کاغذ دیواری HAND PAINTED HA1349
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0300
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0300
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0301
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0301
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0302
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0302
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0303
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0303
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0304
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0304
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0308
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0308
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0309
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0309
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0310
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0310
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0311
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0311
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0312
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0312
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0316
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0316
نوع جنس
Non-Woven
طرح
کلاسیک , ساده , آبرنگی
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0317
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0317
طرح
کلاسیک , ساده , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0318
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0318
طرح
کلاسیک , ساده , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0319
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0319
طرح
کلاسیک , ساده , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0320
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0320
طرح
کلاسیک , ساده , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0321
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0321
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0324
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0324
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted
کد کالا HP0325
کاغذ دیواری HAND PAINTED HP0325
طرح
کلاسیک , گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
آلبوم
Hand Painted

فیلتر

نوسازی همه