کاغذ دیواری CORTE ANTICA

کاغذ دیواری ایتالیایی  کورته آنتیکا دارای طرح های گلدار و کلاسیک برجسته  می باشد. این کاغذ دیواری با رنگ های متنوع جذابیت بیشتری را به بیننده القا می کند.

کمپانی زامبایتی طراحی و ساخت کاغذ دیواری کورته آنتیکا را بر عهده داردکه از نظر کیفیت  و چاپ بالاترین حد ممکن را دارا می باشد.

اندازه هر رول این محصول به عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر می باشد.


 

کد کالا 8201

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8201
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8201
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8202

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8202
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8202
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8203

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8203
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8203
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8204

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8204
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8204
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8205

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8205
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8205
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8206

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8206
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8206
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8207

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8207
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8207
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8208

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8208
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8208
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8209

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8209
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8209
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8210

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8210
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8210
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8211

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8211
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8211
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8213

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8213
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8213
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8214

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8214
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8214
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8215

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8215
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8215
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8216

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8216
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8216
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8217

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8217
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8217
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8218

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8218
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8218
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار , برجسته
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8219

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8219
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8219
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8220

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8220
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8220
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 8221

کاغذ دیواری کورته آنتیکا

کد کالا : 8221
کاغذ دیواری CORTE ANTICA 8221
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار , برجسته
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Corte Antica
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه