کاغذ دیواری CITTA ALTA

کاغذ دیواری سیتا آلتا دارای طرح های کلاسیک و گلدار زیبایی می باشد. این کاغذ دیواری دارای طراحی برجسته  است.

قابل شستشو بودن،مقاومت در برابر نور خورشید و کیفیت بالا از مزایای کاغذ دیواری سیتا آلتا می باشد.

هر رول این کاغذ دیواری دارای عرض 70 سانتیمتر و طول 10 متر است.

ساخت و بسته بندی ایتالیا


 

کد کالا 9801

کاغذدیواری سیتا آلتا2

کد کالا : 9801
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9801
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9802

کاغذدیواری سیتا آلتا2

کد کالا : 9802
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9802
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9803

کاغذدیواری سیتا آلتا2

کد کالا : 9803
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9803
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9804

کاغذدیواری سیتا آلتا2

کد کالا : 9804
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9804
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9805

کاغذدیواری سیتا آلتا2

کد کالا : 9805
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9805
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9806

کاغذدیواری سیتا آلتا2

کد کالا : 9806
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9806
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9807

کاغذدیواری سیتا آلتا2

کد کالا : 9807
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9807
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9808

کاغذدیواری سیتا آلتا2

کد کالا : 9808
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9808
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9809

کاغذدیواری سیتا آلتا2

کد کالا : 9809
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9809
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9810

کاغذدیواری سیتا آلتا2

کد کالا : 9810
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9810
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9813

کاغذدیواری سیتا آلتا2

کد کالا : 9813
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9813
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9814

کاغذدیواری سیتا آلتا2

کد کالا : 9814
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9814
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9815

کاغذدیواری سیتا آلتا2

کد کالا : 9815
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9815
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9816

کاغذدیواری سیتا آلتا2

کد کالا : 9816
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9816
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9817

کاغذ دیواری سیتا آلتا 2

کد کالا : 9817
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9817
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9818

کاغذ دیواری سیتا آلتا 2

کد کالا : 9818
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9818
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9819

کاغذ دیواری سیتا آلتا 2

کد کالا : 9819
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9819
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9820

کاغذ دیواری سیتا آلتا 2

کد کالا : 9820
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9820
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9821

کاغذ دیواری سیتا آلتا 2

کد کالا : 9821
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9821
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 9822

کاغذ دیواری سیتا آلتا 2

کد کالا : 9822
کاغذ دیواری CITTA ALTA 9822
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Citta Alta
اندازه رول
70 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه