کاغذ دیواری CARNINA

طرح های زیبا و آبرنگی کاغذ دیواری کارنیا چشمگیر و منحصر به فرد است . 

در تولید این کاغذ دیواری از رنگ های شاد و زنده ایی استفاده شده تا بعد از نصب شدن به صورت خارق العاده ایی زیبا باشد.

کاغذ دیواری کارنینا دارای طرح های ترمه مانند و گلدار می باشد . این محصول صد در صد قابل شستشو است.

هر رول این کاغذ دیواری به عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر تولید می گردد.


کد کالا 901
کاغذ دیواری CARNINA 901
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 902
کاغذ دیواری CARNINA 902
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
آبرنگی , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 903
کاغذ دیواری CARNINA 903
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 904
کاغذ دیواری CARNINA 904
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
آبرنگی , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 905
کاغذ دیواری CARNINA 905
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 906
کاغذ دیواری CARNINA 906
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
آبرنگی , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 907
کاغذ دیواری CARNINA 907
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 908
کاغذ دیواری CARNINA 908
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 909
کاغذ دیواری CARNINA 909
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
آبرنگی , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 910
کاغذ دیواری CARNINA 910
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 911
کاغذ دیواری CARNINA 911
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
آبرنگی , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 912
کاغذ دیواری CARNINA 912
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 913
کاغذ دیواری CARNINA 913
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 914
کاغذ دیواری CARNINA 914
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 915
کاغذ دیواری CARNINA 915
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 916
کاغذ دیواری CARNINA 916
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 917
کاغذ دیواری CARNINA 917
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 918
کاغذ دیواری CARNINA 918
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 919
کاغذ دیواری CARNINA 919
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
کلاسیک , طرح دار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 920
کاغذ دیواری CARNINA 920
کشور سازنده
چین
کمپانی
Volcano
طرح
آبرنگی , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Carnina
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه