کاغذ دیواری CARMEN

گل های به هم پیوسته با رنگ های زیبا را در کاغذ دیواری کارمن پیدا کنید! این محصول دارای طرح های گلدار به هم پیوسته و زیبایی می باشد که از رنگ ها و طرح های طبیعت الهام گرفته که زیبایی خود را دو چندان نماید.

کاغذ دیواری کارمن صد درصد قابل شستشو و مقاوم در برابر نور خورشید می باشد.

ابعاد هر رول این کاغذ دیواری به عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر می باشد.


 

کد کالا 3816
کاغذ دیواری CARMEN 3816
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828001
کاغذ دیواری CARMEN 828001
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828002
کاغذ دیواری CARMEN 828002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828003
کاغذ دیواری CARMEN 828003
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828005
کاغذ دیواری CARMEN 828005
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828006
کاغذ دیواری CARMEN 828006
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828101
کاغذ دیواری CARMEN 828101
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828102
کاغذ دیواری CARMEN 828102
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828103
کاغذ دیواری CARMEN 828103
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828106
کاغذ دیواری CARMEN 828106
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828201
کاغذ دیواری CARMEN 828201
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828202
کاغذ دیواری CARMEN 828202
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828203
کاغذ دیواری CARMEN 828203
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828205
کاغذ دیواری CARMEN 828205
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828301
کاغذ دیواری CARMEN 828301
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828302
کاغذ دیواری CARMEN 828302
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
آلبوم
Carmen
کد کالا 828303
کاغذ دیواری CARMEN 828303
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828606
کاغذ دیواری CARMEN 828606
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828608
کاغذ دیواری CARMEN 828608
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 828702
کاغذ دیواری CARMEN 828702
کشور سازنده
چین
کمپانی
Armani
طرح
ساده
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Carmen
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه