کاغذ دیواری CARILLON

کاغذ دیواری کاریلون  با طرح و نقش های زیبای خود زیبایی را به خانه شما می آورد.

این کاغذ دیواری دارای طرح های کلاسیک و گلدار می باشد.

کاغذ دیواری کاریلون ساخت کمپانی معتبر زامبایتی ایتالیا می باشد.

محصول فوق با دو عرض 50 و 70 سانتیمتری به طول 10 متر عرضه می گردد.


 

کد کالا Z1841
کاغذ دیواری CARILLON Z1841
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z1843
کاغذ دیواری CARILLON Z1843
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z1844
کاغذ دیواری CARILLON Z1844
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z1846
کاغذ دیواری CARILLON Z1846
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z1850
کاغذ دیواری CARILLON Z1850
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z1852
کاغذ دیواری CARILLON Z1852
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z1861
کاغذ دیواری CARILLON Z1861
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z1862
کاغذ دیواری CARILLON Z1862
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z1864
کاغذ دیواری CARILLON Z1864
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z1868
کاغذ دیواری CARILLON Z1868
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z1874
کاغذ دیواری CARILLON Z1874
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z1878
کاغذ دیواری CARILLON Z1878
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
نوع جنس
Vinyl
طرح
کلاسیک , گلدار
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z1885
کاغذ دیواری CARILLON Z1885
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z1886
کاغذ دیواری CARILLON Z1886
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z2378
کاغذ دیواری CARILLON Z2378
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z2379
کاغذ دیواری CARILLON Z2379
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z2381
کاغذ دیواری CARILLON Z2381
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z2382
کاغذ دیواری CARILLON Z2382
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا Z3621
کاغذ دیواری CARILLON Z3621
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا Z3622
کاغذ دیواری CARILLON Z3622
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Zambaiti Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Carillon
اندازه رول
70 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه