کاغذ دیواری BONT

طراحی موزاییک مانند این کاغذ دیواری حس مدرن منحصر به فردی را به هر فضایی القا می کند.
استفاده غیرمتعارف از رنگ ها وطرح های خاص و زیبا می تواند به درستی بیانگر یک محیط خاص با طراحی قدرتمند باشد.
کاغذ دیواری Bont با استفده از رنگ های شباع شده وچاپ هندسی عطر و طعم اروپا ارائه می دهد.
کیفیت بالا و قابل شستشو بودن از مزیت های این کاغذ دیواری می باشد.


 

کد کالا 46880
کاغذ دیواری BONT 46880
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46881
کاغذ دیواری BONT 46881
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46882
کاغذ دیواری BONT 46882
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46883
کاغذ دیواری BONT 46883
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46884
کاغذ دیواری BONT 46884
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46885
کاغذ دیواری BONT 46885
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46886
کاغذ دیواری BONT 46886
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46887
کاغذ دیواری BONT 46887
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46888
کاغذ دیواری BONT 46888
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46889
کاغذ دیواری BONT 46889
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46890
کاغذ دیواری BONT 46890
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46891
کاغذ دیواری BONT 46891
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46892
کاغذ دیواری BONT 46892
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46903
کاغذ دیواری BONT 46903
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46904
کاغذ دیواری BONT 46904
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46905
کاغذ دیواری BONT 46905
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46906
کاغذ دیواری BONT 46906
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46910
کاغذ دیواری BONT 46910
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46911
کاغذ دیواری BONT 46911
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46912
کاغذ دیواری BONT 46912
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Bont
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه