کاغذ دیواری BOB MARLEY

کاغذ دیواری باب مارلی دارای طرح های داماسک و کلاسیک می باشد.

هر رول این کاغذ دیواری دارای ابعادی به عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر می باشد.

کاغذ دیواری باب مارلی صد در صد قابل شستشو می باشد و در مقابل نور خورشید مقاوم است.


 

کد کالا BM-7020

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7020
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7020
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7024

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7024
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7024
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7026

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7026
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7026
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7027

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7027
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7027
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7061

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7061
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7061
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7065

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7065
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7065
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7066

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7066
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7066
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7201

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7201
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7201
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7202

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7202
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7202
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7203

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7203
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7203
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7206

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7206
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7206
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7301

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7301
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7301
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7302

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7302
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7302
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7303

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7303
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7303
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7304

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7304
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7304
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7305

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7305
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7305
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7306

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7306
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7306
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7307

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7307
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7307
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7308

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7308
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7308
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا BM-7501

کاغذ دیواری باب مارلی

کد کالا : BM-7501
کاغذ دیواری BOB MARLEY BM-7501
کشور سازنده
چین
کمپانی
Bob Marley
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Bob Marley
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه