کاغذ دیواری BATON ROUGE

طرح های کاغذ دیواری Baton Rouge برگرفته از نقاش ها و فرهنگ شهر لوئیزیانا می باشد.نقاشی های خاص،آبرنگی و برجستدگی سطح این کاغذ دیواری باعث تمایز آن از رقبا شده

است.رنگ های خاص و بی نیز این کاغذ دیواری باعث شگفتی شما می شود. نقوش زیبا با برجستگی همانند رنگ و قلم نقاشان جلوی بصری زیبایی را خلق کرده است.

کاغذ دیواری baton rouge ساخت کشور آمریکا و دارای طرح های کلاسیک مدرن می باشد.


 

 

کد کالا NK2132
کاغذ دیواری BATON ROUGE NK2132
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا NK2133
کاغذ دیواری BATON ROUGE NK2133
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا NV6000
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6000
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا NV6002
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6002
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا NV6003
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6003
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا NV6004
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6004
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا NV6005
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6005
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا NV6018
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6018
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا NV6020
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6020
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا NV6021
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6021
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا NV6022
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6022
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا NV6023
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6023
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا NV6026
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6026
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا NV6027
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6027
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا NV6028
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6028
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا NV6029
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6029
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا NV6030
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6030
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
کد کالا NV6031
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6031
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا NV6035
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6035
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا NV6036
کاغذ دیواری BATON ROUGE NV6036
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
York
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Baton Rouge
اندازه رول
52 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه