کاغذ دیواری ANGRY BIRDS

کاغذ دیواری اتاق کودک  انگری بیردز یا همان پرندگان خشمگین  دارای تمام کارکتر های این بازی زیبا می باشد. این کاغذ دیواری در رنگ ها و طرح های شاد که مناسب برای اتاق کودک و نوجوان می باشد . کاغذ دیواری اپکس آلبوم  انگری بیردز  صد در صد قابل شستشو می باشد و در ابعادی به عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر عرضه می گردد.


 

کد کالا 510102

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510102
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510102
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510103

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510103
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510103
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510106

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510106
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510106
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510302

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510302
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510302
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510303

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510303
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510303
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510305

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510305
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510305
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510503

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510503
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510503
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510504

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510504
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510504
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510505

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510505
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510505
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510506

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510506
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510506
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510601

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510601
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510601
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510602

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510602
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510602
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510603

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510603
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510603
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510605

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510605
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510605
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510802

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510802
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510802
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
اندازه رول
53 cm * 10 m
آلبوم
Angry Birds
کد کالا 510803

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510803
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510803
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 510806

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 510806
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 510806
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 511002

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 511002
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 511002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 511003

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 511003
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 511003
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 511004

کاغذ دیواری انگری بیردز

کد کالا : 511004
کاغذ دیواری ANGRY BIRDS 511004
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کودک , طرح انگری بیردز
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Angry Birds
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه