کاغذ دیواری ANGELLA

کاغذ دیواری آنجلا دارای طرح های گلدار و راه راه می باشد.این کاغذ دیواری ساخت کشور چین و تحت لیسانس کمپانی PS آلمان تولید می شود.

 رنگ های استفاده شده در این کاغذ دیواری بسیار طبیعی و شاد است. کاغذ دیواری آنجلا با ابعادی به عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر عرضه  می گردد.

این محصول صد در صد قابل شستشو می باشد.


 

کد کالا 770011
کاغذ دیواری ANGELLA 770011
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 7700115
کاغذ دیواری ANGELLA 7700115
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 770012
کاغذ دیواری ANGELLA 770012
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 770013
کاغذ دیواری ANGELLA 770013
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 770014
کاغذ دیواری ANGELLA 770014
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 770021
کاغذ دیواری ANGELLA 770021
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
50 cm X 10.05 cm
کد کالا 770022
کاغذ دیواری ANGELLA 770022
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
50 cm X 10.05 cm
کد کالا 770023
کاغذ دیواری ANGELLA 770023
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
50 cm X 10.05 cm
کد کالا 770024
کاغذ دیواری ANGELLA 770024
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
50 cm X 10.05 cm
کد کالا 770025
کاغذ دیواری ANGELLA 770025
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
50 cm X 10.05 cm
کد کالا 770031
کاغذ دیواری ANGELLA 770031
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
50 cm X 10.05 cm
کد کالا 770032
کاغذ دیواری ANGELLA 770032
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
50 cm X 10.05 cm
کد کالا 770033
کاغذ دیواری ANGELLA 770033
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
50 cm X 10.05 cm
کد کالا 770034
کاغذ دیواری ANGELLA 770034
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 770035
کاغذ دیواری ANGELLA 770035
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
50 cm X 10.05 cm
کد کالا 770091
کاغذ دیواری ANGELLA 770091
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 770092
کاغذ دیواری ANGELLA 770092
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 770093
کاغذ دیواری ANGELLA 770093
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 770094
کاغذ دیواری ANGELLA 770094
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 770095
کاغذ دیواری ANGELLA 770095
کشور سازنده
چین
کمپانی
Angella
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Angella
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه