کاغذ دیواری DAMASK FOLIO

هر چیز قدیمی در دنیای طراحی، دوباره جدید شده و مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالوگ کاغذ دیواری Damask Folio،  یک مرجع بی انتها و پایان ناپذیر برای دکوراسیون های کلاسیک و سنتی است. همچنین این کاتالوگ با بهره گیری از قابلیت های نوین معاصر به اندازه ای شجاعانه است که بتواند ترکیبی چشم نواز از سبک کلاسیک و مدرن را ارائه دهد. طراحان خردمند می دانند که الگو و فرم زیبای گل های داماسک (Damask) وجود دارند تا منحنی های نفیس، جزییات تزیینی و لطافت و سادگی کار با انواع مختلف سبک ها و فضاها را امکان پذیر کنند. غنا و ارزشمندی الگوهای کلاسیک کاتالوگ کاغذ دیواری Damask Folio  توسط تکنیک های چاپی پیشرفته معاصر، با استفاده ار فلزات براق، جوهرهای صدفی و رنگین کمانی و همچنین تکنیک هایی که تداعی کننده حس لامسه می باشند، افزایش یافته است. به لحاظ تاریخی، الگوی گل های داماسک نشانه ای از ثروت و اعتبار اجتماعی بوده است؛ و امروزه نیز استفاده از طرح های داماسک، براحتی می توانند القا کننده سلیقه عالی و پرشکوه باشند.


کد کالا DF30202

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30202
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30202
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30008

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30008
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30008
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF31208

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31208
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31208
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30806

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30806
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30806
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30312

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30312
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30312
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF31108

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31108
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31108
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30907

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30907
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30907
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30302

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30302
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30302
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30108

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30108
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30108
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
آلبوم
Damask Folio
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF31207

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31207
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31207
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30212

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30212
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30212
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30005

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30005
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30005
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF31007

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31007
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31007
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
آبرنگی , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30304

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30304
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30304
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF31105

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31105
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31105
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30903

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30903
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30903
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30204

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30204
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30204
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30105

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30105
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30105
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF31203

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31203
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31203
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30508

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30508
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30508
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m

فیلتر

نوسازی همه