کاغذ دیواری DAMASK FOLIO

هر چیز قدیمی در دنیای طراحی، دوباره جدید شده و مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالوگ کاغذ دیواری Damask Folio،  یک مرجع بی انتها و پایان ناپذیر برای دکوراسیون های کلاسیک و سنتی است. همچنین این کاتالوگ با بهره گیری از قابلیت های نوین معاصر به اندازه ای شجاعانه است که بتواند ترکیبی چشم نواز از سبک کلاسیک و مدرن را ارائه دهد. طراحان خردمند می دانند که الگو و فرم زیبای گل های داماسک (Damask) وجود دارند تا منحنی های نفیس، جزییات تزیینی و لطافت و سادگی کار با انواع مختلف سبک ها و فضاها را امکان پذیر کنند. غنا و ارزشمندی الگوهای کلاسیک کاتالوگ کاغذ دیواری Damask Folio  توسط تکنیک های چاپی پیشرفته معاصر، با استفاده ار فلزات براق، جوهرهای صدفی و رنگین کمانی و همچنین تکنیک هایی که تداعی کننده حس لامسه می باشند، افزایش یافته است. به لحاظ تاریخی، الگوی گل های داماسک نشانه ای از ثروت و اعتبار اجتماعی بوده است؛ و امروزه نیز استفاده از طرح های داماسک، براحتی می توانند القا کننده سلیقه عالی و پرشکوه باشند.


کد کالا DF31101

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31101
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31101
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30808

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30808
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30808
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30212

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30212
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30212
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF31105

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31105
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31105
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF31203

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31203
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31203
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30312

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30312
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30312
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30108

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30108
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30108
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
آلبوم
Damask Folio
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30409

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30409
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30409
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30907

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30907
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30907
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF31007

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31007
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31007
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
آبرنگی , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30008

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30008
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30008
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30403

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30403
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30403
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30908

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30908
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30908
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30806

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30806
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30806
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF31111

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31111
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31111
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30404

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30404
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30404
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF31209

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31209
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31209
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30004

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30004
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30004
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30104

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30104
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30104
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30807

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30807
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30807
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m

فیلتر

نوسازی همه