کاغذ دیواری DAMASK FOLIO

هر چیز قدیمی در دنیای طراحی، دوباره جدید شده و مورد استفاده قرار می گیرد. کاتالوگ کاغذ دیواری Damask Folio،  یک مرجع بی انتها و پایان ناپذیر برای دکوراسیون های کلاسیک و سنتی است. همچنین این کاتالوگ با بهره گیری از قابلیت های نوین معاصر به اندازه ای شجاعانه است که بتواند ترکیبی چشم نواز از سبک کلاسیک و مدرن را ارائه دهد. طراحان خردمند می دانند که الگو و فرم زیبای گل های داماسک (Damask) وجود دارند تا منحنی های نفیس، جزییات تزیینی و لطافت و سادگی کار با انواع مختلف سبک ها و فضاها را امکان پذیر کنند. غنا و ارزشمندی الگوهای کلاسیک کاتالوگ کاغذ دیواری Damask Folio  توسط تکنیک های چاپی پیشرفته معاصر، با استفاده ار فلزات براق، جوهرهای صدفی و رنگین کمانی و همچنین تکنیک هایی که تداعی کننده حس لامسه می باشند، افزایش یافته است. به لحاظ تاریخی، الگوی گل های داماسک نشانه ای از ثروت و اعتبار اجتماعی بوده است؛ و امروزه نیز استفاده از طرح های داماسک، براحتی می توانند القا کننده سلیقه عالی و پرشکوه باشند.


کد کالا DF30201

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30201
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30201
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30909

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30909
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30909
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30702

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30702
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30702
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30304

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30304
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30304
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF31202

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31202
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31202
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30701

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30701
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30701
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30302

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30302
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30302
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30101

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30101
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30101
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30808

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30808
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30808
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF31101

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31101
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31101
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30202

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30202
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30202
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF31203

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31203
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31203
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30509

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30509
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30509
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF31105

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31105
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31105
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF31007

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31007
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31007
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
آبرنگی , داماسک
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30503

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30503
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30503
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m
کد کالا DF30108

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30108
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30108
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , طرح دار
آلبوم
Damask Folio
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30907

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30907
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30907
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
گلدار , آبرنگی
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF31104

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF31104
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF31104
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا DF30504

کاغذ دیواری داماسک فولیو

کد کالا : DF30504
کاغذ دیواری DAMASK FOLIO DF30504
کشور سازنده
آمریکا
کمپانی
Seabrook
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Vinyl
آلبوم
Damask Folio
اندازه رول
68.58 cm * 8.22 m

فیلتر

نوسازی همه