کاغذ دیواری GLORY

کاغذ دیواری گلوری دارای طرح های مدرن و جدیدی می باشد. این کاغذ دیواری مدرن جنسی همانند چرم دارد که بعد از نصب شکل متفاوتی از خود بر روی دیوار ایجاد می کند. کاغذ دیواری گلوری دارای نصب بسیار خوبی می باشد به گونه ایی که بعد از نصب هیچگونه جای درزی مشخص نیست. کاغذ دیواری گلوری در ابعادی به عرض 50 سانتیمتر وطول 10 متر عرضه می شود.


 

کد کالا 1011
کاغذ دیواری GLORY 1011
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1012
کاغذ دیواری GLORY 1012
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1013
کاغذ دیواری GLORY 1013
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1014
کاغذ دیواری GLORY 1014
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1015
کاغذ دیواری GLORY 1015
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1016
کاغذ دیواری GLORY 1016
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1017
کاغذ دیواری GLORY 1017
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1018
کاغذ دیواری GLORY 1018
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1019
کاغذ دیواری GLORY 1019
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1020
کاغذ دیواری GLORY 1020
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1021
کاغذ دیواری GLORY 1021
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1022
کاغذ دیواری GLORY 1022
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1023
کاغذ دیواری GLORY 1023
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1024
کاغذ دیواری GLORY 1024
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1025
کاغذ دیواری GLORY 1025
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1026
کاغذ دیواری GLORY 1026
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1027
کاغذ دیواری GLORY 1027
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1028
کاغذ دیواری GLORY 1028
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1029
کاغذ دیواری GLORY 1029
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 1030
کاغذ دیواری GLORY 1030
کشور سازنده
چین
کمپانی
Glory
طرح
مدرن , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Glory
اندازه رول
53 cm * 10.05 m