کاغذ دیواری GLAMOROUS

کاغذ دیواری گلموروس دارای طرح های کلاسیک، داماسک و ساده می باشد. این کاغذ دیواری ساخت کشور هلند و در ابعادی به عرض 50 سانتیمتر

و طول 10 متر عرضه می گردد. کاغذ دیواری گلموروس صد در صد قابل شستشو می باشد.

خانه دکور مرکز فروش و توزیع کاغذ دیواری هلندی گلموروس می باشد.


 

کد کالا 46700
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46700
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46701
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46701
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46702
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46702
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46703
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46703
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46704
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46704
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46705
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46705
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46705
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46705
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46706
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46706
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46707
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46707
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46708
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46708
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46709
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46709
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46710
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46710
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46711
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46711
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46712
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46712
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
نوع جنس
Non-Woven , Foam
طرح
مدرن , ساده
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46713
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46713
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46714
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46714
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46715
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46715
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46720
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46720
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46721
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46721
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 46722
کاغذ دیواری GLAMOROUS 46722
کشور سازنده
هلند
کمپانی
BN
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Non-Woven , Foam
آلبوم
Glamorous
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه