کاغذ دیواری CALLISTO

کاغذ دیواری اپکس آلبوم کالیستو دارای نقش و بافت برجسته و زیبایی می باشد. این کاغذ دیواری در طرح های داماسکو گلدار تولید می شود.

از مزایای این کاغذ دیواری می توان به قابل شستشو بودن،خوش نصب بودن،گراماژ سنگین و بادوام  بودن آن اشاره کرد.

کاغذ دیواری کالستو در ابعادی به عرض 70 سانتیمتر و طول 10 متر تولید می شود که هر رول آن 7 متر مربع را پوشش می دهد.


 

کد کالا 801201
کاغذ دیواری CALLISTO 801201
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
طرح
کلاسیک , طرح دار
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 801202
کاغذ دیواری CALLISTO 801202
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 801203
کاغذ دیواری CALLISTO 801203
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 801205
کاغذ دیواری CALLISTO 801205
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 801206
کاغذ دیواری CALLISTO 801206
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 801405
کاغذ دیواری CALLISTO 801405
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 803203
کاغذ دیواری CALLISTO 803203
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 803205
کاغذ دیواری CALLISTO 803205
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 803502
کاغذ دیواری CALLISTO 803502
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 803503
کاغذ دیواری CALLISTO 803503
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 804302
کاغذ دیواری CALLISTO 804302
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 804305
کاغذ دیواری CALLISTO 804305
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 804401
کاغذ دیواری CALLISTO 804401
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 804402
کاغذ دیواری CALLISTO 804402
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 804501
کاغذ دیواری CALLISTO 804501
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 804502
کاغذ دیواری CALLISTO 804502
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 804504
کاغذ دیواری CALLISTO 804504
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 804506
کاغذ دیواری CALLISTO 804506
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 805401
کاغذ دیواری CALLISTO 805401
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m
کد کالا 805407
کاغذ دیواری CALLISTO 805407
کشور سازنده
چین
کمپانی
Appex
طرح
کلاسیک , ساده , بافت دار
نوع جنس
Paper , Heavy Vinyl
آلبوم
Callisto
اندازه رول
70 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه