کاغذ دیواری PERLATA

کاغذ دیواری ایتالیایی پرلاتا کیفیت ساخت فوق العاده ایی دارد این   کاغذ دیواری  جزو محصولاتی با گراماژ بالا دسته بندی می شود

و طرح های آن به صورت برجسته می باشد. کاغذ دیواری برجسته پرلاتا  قابل شستشو بوده و در مقابل نور خوشید مقاوم است و

تغییر رنگ نمی دهد.

خانه دکور مرکزفروش و توزیع کاغذ دیواری پرلاتا می باشد.


 

کد کالا 41701
کاغذ دیواری PERLATA 41701
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , گلدار , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 41714
کاغذ دیواری PERLATA 41714
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
آلبوم
اندازه رول
کد کالا 41718
کاغذ دیواری PERLATA 41718
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 41724
کاغذ دیواری PERLATA 41724
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 41726
کاغذ دیواری PERLATA 41726
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 41732
کاغذ دیواری PERLATA 41732
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 41737
کاغذ دیواری PERLATA 41737
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 41744
کاغذ دیواری PERLATA 41744
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 41750
کاغذ دیواری PERLATA 41750
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 41765
کاغذ دیواری PERLATA 41765
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 41768
کاغذ دیواری PERLATA 41768
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 41787
کاغذ دیواری PERLATA 41787
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , ساده , سه بعدی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 56402
کاغذ دیواری PERLATA 56402
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , گلدار , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 56403
کاغذ دیواری PERLATA 56403
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 56410
کاغذ دیواری PERLATA 56410
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , گلدار , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 56416
کاغذ دیواری PERLATA 56416
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 56420
کاغذ دیواری PERLATA 56420
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 56425
کاغذ دیواری PERLATA 56425
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 56426
کاغذ دیواری PERLATA 56426
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m
کد کالا 56430
کاغذ دیواری PERLATA 56430
کشور سازنده
ایتالیا
کمپانی
Emiliana Parati
طرح
کلاسیک , گلدار , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Perlata
اندازه رول
70 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه