کاغذ دیواری FASHION SPACE

کاغذ دیواری فشن اسپیس با طراحی زیبا و ترکیب رنگ های شاد تولید می شود. این کاغذ دیواری قابل شستشو بوده و در ابعادی به عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر عرضه میگردد. طرح ها و نقش های بسیار زیبای این کاغذ دیواری بعد از نصب به صورت یک دست و بدون درز می باشد.


 

کد کالا 71031

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71031
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71031
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71032

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71032
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71032
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71033

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71033
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71033
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71037

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71037
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71037
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71045

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71045
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71045
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71046

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71046
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71046
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71048

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71048
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71048
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71061

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71061
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71061
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71063

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71063
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71063
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71065

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71065
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71065
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71067

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71067
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71067
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71603

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71603
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71603
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71605

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71605
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71605
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71608

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71608
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71608
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 71801

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 71801
کاغذ دیواری FASHION SPACE 71801
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81011

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 81011
کاغذ دیواری FASHION SPACE 81011
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81012

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 81012
کاغذ دیواری FASHION SPACE 81012
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81015

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 81015
کاغذ دیواری FASHION SPACE 81015
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81021

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 81021
کاغذ دیواری FASHION SPACE 81021
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 81022

کاغذ دیواری فشن اسپیس

کد کالا : 81022
کاغذ دیواری FASHION SPACE 81022
کشور سازنده
چین
کمپانی
Fashion Space
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Fashion Space
اندازه رول
53 cm * 10.05 m