کاغذ دیواری FABRIC

کاغذ دیواری فابریک ساخت کشور انگلستان می باشد. این کاغذ دیواری با طرح های گلدار، داماسک  و رنگ های شادی عرضه می گردد. کاغذ دیواری فابریک صد در صد قابل شستشو بوده و نصب یک دست و بدون درزی  دارد.


 

کد کالا 12366
کاغذ دیواری FABRIC 12366
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , گلدار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 15041
کاغذ دیواری FABRIC 15041
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 15326
کاغذ دیواری FABRIC 15326
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 17355
کاغذ دیواری FABRIC 17355
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 17487
کاغذ دیواری FABRIC 17487
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 17490
کاغذ دیواری FABRIC 17490
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 17710
کاغذ دیواری FABRIC 17710
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 17720
کاغذ دیواری FABRIC 17720
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 17721
کاغذ دیواری FABRIC 17721
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 17722
کاغذ دیواری FABRIC 17722
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 17723
کاغذ دیواری FABRIC 17723
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 17726
کاغذ دیواری FABRIC 17726
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 17728
کاغذ دیواری FABRIC 17728
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 18602
کاغذ دیواری FABRIC 18602
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , ساده
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 18918
کاغذ دیواری FABRIC 18918
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 18923
کاغذ دیواری FABRIC 18923
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 18943
کاغذ دیواری FABRIC 18943
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 18946
کاغذ دیواری FABRIC 18946
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 19969
کاغذ دیواری FABRIC 19969
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m
کد کالا 19970
کاغذ دیواری FABRIC 19970
کشور سازنده
انگلستان
کمپانی
Superfresco
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Paper , Foam
آلبوم
Fabric
اندازه رول
52 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه