کاغذ دیواری DUTTI

کاغذ دیواری دیوتی جزو محصولات با کیفیت ودارای قیمت مناسب می باشد . این کاغذ دیواری قابل شستشو بوده و دارای طرح ها و رنگ های متنوعی می باشد.اکثر طرح های این کاغذ دیواری کلاسیک،داماسک می باشد.


کد کالا 188-001
کاغذ دیواری DUTTI 188-001
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-002
کاغذ دیواری DUTTI 188-002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-003
کاغذ دیواری DUTTI 188-003
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-005
کاغذ دیواری DUTTI 188-005
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-006
کاغذ دیواری DUTTI 188-006
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-007
کاغذ دیواری DUTTI 188-007
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-008
کاغذ دیواری DUTTI 188-008
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-009
کاغذ دیواری DUTTI 188-009
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-010
کاغذ دیواری DUTTI 188-010
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-011
کاغذ دیواری DUTTI 188-011
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-012
کاغذ دیواری DUTTI 188-012
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-013
کاغذ دیواری DUTTI 188-013
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-014
کاغذ دیواری DUTTI 188-014
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-015
کاغذ دیواری DUTTI 188-015
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-016
کاغذ دیواری DUTTI 188-016
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-017
کاغذ دیواری DUTTI 188-017
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-018
کاغذ دیواری DUTTI 188-018
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-019
کاغذ دیواری DUTTI 188-019
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-020
کاغذ دیواری DUTTI 188-020
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا 188-021
کاغذ دیواری DUTTI 188-021
کشور سازنده
چین
کمپانی
Votex
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Dutti
اندازه رول
53 cm * 10 m