کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE

توقف تولید

 

کاغذ دیواری الگانت هوس دارای طرح های کلاسیک و سه بعدی می باشد. این کاغذ دیواری با نقش های زیبا و کنار هم تنیده شده جلوه خاص و زیبایی به محیط نصب شده می بخشد

این کاغذ دیواری قابل شستشو بوده و در ابعادی به عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر عرضه میگردد


 

کد کالا CD-8101

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8101
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8101
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
سه بعدی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8102

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8102
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8102
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
سه بعدی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8204

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8204
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8204
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8301

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8301
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8301
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8303

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8303
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8303
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8304

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8304
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8304
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8306

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8306
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8306
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
کلاسیک , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8401

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8401
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8401
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
سه بعدی , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8402

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8402
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8402
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
سه بعدی , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8403

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8403
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8403
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
سه بعدی , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8405

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8405
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8405
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
سه بعدی , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8501

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8501
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8501
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8506

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8506
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8506
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
مدرن , راه راه
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8601

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8601
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8601
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8602

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8602
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8602
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8603

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8603
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8603
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8604

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8604
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8604
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8605

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8605
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8605
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8802

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8802
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8802
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
مدرن , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا CD-8803

کاغذ دیواری الگانت هوس

کد کالا : CD-8803
کاغذ دیواری ELEGANTE HOUSE CD-8803
کشور سازنده
چین
کمپانی
Ricci
طرح
مدرن , طرح دار , اکلیلی
نوع جنس
Paper , Vinyl
آلبوم
Elegante House
اندازه رول
53 cm * 10 m