کاغذ دیواری SPOTLIGHT

کاغذ دیواری اسپات لایت ساخت کشور آلمان می باشد. این کاغذ دیواری دارای رنگ های  زیبا و چشم نوازی است. طرح و مدل های کاغذ دیواری اسپات لایت

قابل شستشو بوده و در مقابل نور خورشید مقاوم است. کیفیت ساخت و رنگ آن قابل ستایش می باشد.

خانه دکور مرکز فروش و توزیغ کاغذ دیواری آلمانی اسپات لایت می باشد.


 

کد کالا 02437-10

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02437-10
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02437-10
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02437-20

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02437-20
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02437-20
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02437-50

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02437-50
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02437-50
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
کلاسیک
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02438-10

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02438-10
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02438-10
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
راه راه
نوع جنس
Non-Woven
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02438-20

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02438-20
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02438-20
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
راه راه , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02438-50

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02438-50
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02438-50
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
راه راه , اکلیلی
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02439-10

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02439-10
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02439-10
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
ساده
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02439-20

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02439-20
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02439-20
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02439-60

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02439-60
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02439-60
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
کلاسیک , ساده
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02445-20

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02445-20
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02445-20
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
کلاسیک , برجسته
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02445-30

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02445-30
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02445-30
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
کلاسیک , برجسته
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02445-50

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02445-50
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02445-50
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
اسپرت , برجسته
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02446-20

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02446-20
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02446-20
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
اسپرت , ساده
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02446-30

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02446-30
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02446-30
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
اسپرت , ساده
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02446-50

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02446-50
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02446-50
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
اسپرت , ساده
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02458-20

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02458-20
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02458-20
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02458-30

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02458-30
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02458-30
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02458-40

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02458-40
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02458-40
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02458-50

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02458-50
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02458-50
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
P+S
طرح
مدرن , گلدار
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
کد کالا 02459-20

کاغذ دیواری اسپات لایت

کد کالا : 02459-20
کاغذ دیواری SPOTLIGHT 02459-20
کشور سازنده
ایران
کمپانی
P+S
طرح
راه راه
نوع جنس
Non-Woven
آلبوم
Spotlight
اندازه رول
53 cm * 10.05 m

فیلتر

نوسازی همه