کاغذ دیواری ERICA

کاغذ دیواری روستر آلبوم اریکا دارای طرح های متفاوت و زیبایی می باشد. این محصول  طرح های داماسک، کلاسیک، اسپرت و موزاییکی را دارا می باشد.

کیفیت کاغذ دیواری اریکا فوق العاده عالی بوده و هیچ گونه درزی را بعد از نصب از خود به جا نمی گذارد.

ابعاد هر رول این کاغذ دیواری با عرض 50 سانتیمتر و طول 10 متر عرضه می شود که 5 متر مربع را پوشش می دهد.


 

کد کالا E99000
کاغذ دیواری ERICA E99000
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99001
کاغذ دیواری ERICA E99001
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99002
کاغذ دیواری ERICA E99002
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99003
کاغذ دیواری ERICA E99003
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99004
کاغذ دیواری ERICA E99004
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99005
کاغذ دیواری ERICA E99005
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99006
کاغذ دیواری ERICA E99006
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99007
کاغذ دیواری ERICA E99007
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99008
کاغذ دیواری ERICA E99008
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
کلاسیک , داماسک
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99201
کاغذ دیواری ERICA E99201
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , موزائیکی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99202
کاغذ دیواری ERICA E99202
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , موزائیکی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99203
کاغذ دیواری ERICA E99203
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , موزائیکی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99204
کاغذ دیواری ERICA E99204
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , موزائیکی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99205
کاغذ دیواری ERICA E99205
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , موزائیکی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99206
کاغذ دیواری ERICA E99206
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , موزائیکی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99207
کاغذ دیواری ERICA E99207
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , موزائیکی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99208
کاغذ دیواری ERICA E99208
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , موزائیکی
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99301
کاغذ دیواری ERICA E99301
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99302
کاغذ دیواری ERICA E99302
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
Erica
اندازه رول
53 cm * 10 m
کد کالا E99303
کاغذ دیواری ERICA E99303
کشور سازنده
چین
کمپانی
Roster
طرح
مدرن , طرح دار
نوع جنس
Vinyl
آلبوم
اندازه رول
53 cm * 10 m

فیلتر

نوسازی همه