کاغذ دیواری BIRTH

کاغذ دیواری برث دارای طرح های جدید برای  اتاق کودک می باشد.

این کاغذ دیواری قابل شستشو و ضد آب می باشد . 

رنگ های شاد و زیبا با طرح های خاص برای کودکان از مزیت های کاغذ دیواری برث می باشد.

 

کد کالا 11011
کاغذ دیواری BIRTH 11011
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11011B
کاغذ دیواری BIRTH 11011B
اندازه رول
15 cm * 4.57 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11012
کاغذ دیواری BIRTH 11012
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11013
کاغذ دیواری BIRTH 11013
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11014
کاغذ دیواری BIRTH 11014
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Paper
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11014B
کاغذ دیواری BIRTH 11014B
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11015
کاغذ دیواری BIRTH 11015
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11015B
کاغذ دیواری BIRTH 11015B
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11016
کاغذ دیواری BIRTH 11016
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11016B
کاغذ دیواری BIRTH 11016B
اندازه رول
13 cm * 5 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11017
کاغذ دیواری BIRTH 11017
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کشور سازنده
چین
کد کالا 11017B
کاغذ دیواری BIRTH 11017B
اندازه رول
25 cm * 5 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11018
کاغذ دیواری BIRTH 11018
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11018B
کاغذ دیواری BIRTH 11018B
اندازه رول
25 cm * 5 m
طرح
کودک
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کد کالا 11019
کاغذ دیواری BIRTH 11019
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
طرح
کودک
کد کالا 11019B
کاغذ دیواری BIRTH 11019B
اندازه رول
25 cm * 5 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کد کالا 11020
کاغذ دیواری BIRTH 11020
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
آلبوم
birth
کمپانی
W & P
کد کالا 11020B
کاغذ دیواری BIRTH 11020B
اندازه رول
25 cm * 5 m
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
طرح
کودک
کد کالا 11021
کاغذ دیواری BIRTH 11021
اندازه رول
53 cm * 10.05 m
طرح
کودک
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
کشور سازنده
چین
کد کالا 11021B
کاغذ دیواری BIRTH 11021B
اندازه رول
25 cm * 5 m
طرح
کودک
کمپانی
W & P
آلبوم
birth
نوع جنس
وینیل , Vinyl
کشور سازنده
چین

فیلتر

نوسازی همه