دکوراسیون داخلی

کد کالا CD30

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CD30
65,000 تومان
دکوراسیون داخلی CD30
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
سفید برفی
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا C-26

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-26
دکوراسیون داخلی C-26
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
بامبو
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا 8-731
دکوراسیون داخلی 8-731
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
8
ابعاد
368 cm X 254 cm
کد کالا CB3

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CB3
80,000 تومان
دکوراسیون داخلی CB3
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
مزرعه دار کوچک
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
500 cm X 15 cm
کد کالا C-141

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-141
دکوراسیون داخلی C-141
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
طرح سنگ
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا CD4

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CD4
150,000 تومان
دکوراسیون داخلی CD4
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
کودکان شاد
تعداد پنل
3
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا C-179

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-179
دکوراسیون داخلی C-179
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
ساختمان
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-177

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-177
دکوراسیون داخلی C-177
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
کودک , طرح زیر دریا
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا CD32

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CD32
65,000 تومان
دکوراسیون داخلی CD32
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
اسمورف ها
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا C-27

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-27
دکوراسیون داخلی C-27
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
بامبو
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
در 2 ابعاد
کد کالا 8-916
دکوراسیون داخلی 8-916
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
8
ابعاد
368 cm X 254 cm
کد کالا CB4

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CB4
80,000 تومان
دکوراسیون داخلی CB4
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
زیبای خفته
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
500 cm X 15 cm
کد کالا C-199

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-199
دکوراسیون داخلی C-199
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
دختر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
2
ابعاد
180 cm * 270 cm
کد کالا CD5

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CD5
110,000 تومان
دکوراسیون داخلی CD5
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
دایناسورها
تعداد پنل
2
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا C-113

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-113
دکوراسیون داخلی C-113
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
4 , 5
ابعاد
در 3 ابعاد
کد کالا C-201

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-201
دکوراسیون داخلی C-201
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
کودک , کارتونی
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
270 cm * 270 cm
کد کالا CD33

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CD33
65,000 تومان
دکوراسیون داخلی CD33
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
مسافران فضا
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
65 cm X 130 cm
کد کالا C-25

پوستر دیواری پاپیروس

کد کالا : C-25
دکوراسیون داخلی C-25
کشور سازنده
ترکیه
کمپانی
Papirus
طرح
بامبو
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
3
ابعاد
270 cm * 270 cm
کد کالا 8-325
دکوراسیون داخلی 8-325
کشور سازنده
آلمان
کمپانی
Komar
طرح
شهر
نوع جنس
Vinyl
تعداد پنل
8
ابعاد
368 cm X 254 cm
کد کالا CB5

استیکر دیواری کندکو

کد کالا : CB5
80,000 تومان
دکوراسیون داخلی CB5
کمپانی
Candeco
طرح
کودک
نوع جنس
Vinyl
مدل
هلو کیتی
تعداد پنل
1
ابعاد پنل
500 cm X 15 cm