پارکت لمینت یونیک UNIQUE

پارکت لمینت یونیک با تنوع رنگی کامل و طرح های متفاوت و زیبا در کنار قیمتی مناسب می تواند انتخاب خوب و اقتصادی باشد. این پارکت لمینت ساخت 

ایران و درجه سطح سایشی 3 مناسب برای خانه است . 

خانه دکور مرکز فروش و توزیع پارکت لمینت یونیک می باشد.


کد کالا A1202
پارکت لمینت یونیک UNIQUE A1202
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
1.795 متر مربع
کد کالا A1203
پارکت لمینت یونیک UNIQUE A1203
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC3
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
1.795 متر مربع
کد کالا A1204
پارکت لمینت یونیک UNIQUE A1204
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
1.795 متر مربع
کد کالا A1205
پارکت لمینت یونیک UNIQUE A1205
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
1.795 متر مربع
کد کالا A1206
پارکت لمینت یونیک UNIQUE A1206
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
1.795 متر مربع
کد کالا A1207
پارکت لمینت یونیک UNIQUE A1207
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
1.795 متر مربع
کد کالا A1208
پارکت لمینت یونیک UNIQUE A1208
کشور سازنده
ایران
مقاومت سطح سایشی
AC3
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
متراژ هر کارتن
1.795 متر مربع

فیلتر

نوسازی همه