پارکت لمینت سولو وود DYNAMIC

تولید پارکت لمینیت Solowood در کشور آلمان صورت می گیرد اگر چه این کمپانی به واسطه تولید زیاد در کشور هایی مانند چین نیز به تولید می پردازد.
پارکت لمینیت Solowood سری داینامیک تولید شده در چین می باشد ولی تمام استاندارد های لازم را دارا و به بهترین نحوه تولید می گردد.
این مدل دارای تنوع رنگی خوب، نصب آسان و یکپارچه است و به خانه یا محل کار شما حس نو و دوست داشتنی را می بخشد.

کد کالا 1001

لمینیت سولو وود داینامیک

کد کالا : 1001
پارکت لمینت سولو وود DYNAMIC 1001
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.335 متر مربع
کد کالا 1002

لمینیت سولو وود داینامیک

کد کالا : 1002
پارکت لمینت سولو وود DYNAMIC 1002
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.335 متر مربع
کد کالا 1003

لمینیت سولو وود داینامیک

کد کالا : 1003
پارکت لمینت سولو وود DYNAMIC 1003
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.335 متر مربع
کد کالا 1004

لمینیت سولو وود داینامیک

کد کالا : 1004
پارکت لمینت سولو وود DYNAMIC 1004
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.335 متر مربع
کد کالا 1005

لمینیت سولو وود داینامیک

کد کالا : 1005
پارکت لمینت سولو وود DYNAMIC 1005
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.335 متر مربع
کد کالا 1009

لمینیت سولو وود داینامیک

کد کالا : 1009
پارکت لمینت سولو وود DYNAMIC 1009
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.335 متر مربع
کد کالا 1010

لمینیت سولو وود داینامیک

کد کالا : 1010
پارکت لمینت سولو وود DYNAMIC 1010
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.335 متر مربع
کد کالا 1011

لمینیت سولو وود داینامیک

کد کالا : 1011
پارکت لمینت سولو وود DYNAMIC 1011
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.335 متر مربع
کد کالا 1012

لمینیت سولو وود داینامیک

کد کالا : 1012
پارکت لمینت سولو وود DYNAMIC 1012
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.335 متر مربع
کد کالا 1013

لمینیت سولو وود داینامیک

کد کالا : 1013
پارکت لمینت سولو وود DYNAMIC 1013
کشور سازنده
چین
مقاومت سطح سایشی
AC4
سیستم قفل
Epress Click
ابعاد تایل
19.3 cm *121 cm
ضخامت تایل
8 mm
متراژ هر کارتن
2.335 متر مربع

فیلتر

نوسازی همه