پارکت لمینت گرین کلیکGREEN CLICK

پارکت لمینت گرین کلیک  محصول جدید KVS GROUP می باشد .  این پارکت جزو محصولات با کیفیت و دارای رنگ بندی متنوعی می باشد . 

از مشخصات GREEN CLICK می توان به HDF ترکیه ای با کلیک های ولنگه و دارای روکش های اختصاصی می باشد .

این محصول  نصب فوق العاده راحت و بدون درز را دارا می باشد. کیفیت بالای این لمینت باعث دوام زیاد آن شده و باخیال راحت برای مصارف مسکونی  قابل استفاده است.

کیلک های لمینت گرین کلیک دارای پارافین بدون رنگ می باشد و این کالا را در مقابل نفوذ آب مقاوم تر می نمایید . 

این محصول در حال حاضر جزو با کیفیت ترین پارکت لمینت های ایران می باشد.


 

کد کالا GC700

پارکت لمینت گرین کلیک

کد کالا : GC700
پارکت لمینت گرین کلیکGREEN CLICK GC700
کمپانی
KVS GROUP
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
19cm * 120cm
متراژ هر کارتن
1.8286 متر مربع
کد کالا GC702

پارکت لمینت گرین کلیک

کد کالا : GC702
پارکت لمینت گرین کلیکGREEN CLICK GC702
کمپانی
KVS GROUP
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
19cm * 120cm
متراژ هر کارتن
1.8286 متر مربع
کد کالا GC704

پارکت لمینت گرین کلیک

کد کالا : GC704
پارکت لمینت گرین کلیکGREEN CLICK GC704
کمپانی
KVS GROUP
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
Valinge Click
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.8286 متر مربع
کد کالا GC706

پارکت لمینت گرین کلیک

کد کالا : GC706
پارکت لمینت گرین کلیکGREEN CLICK GC706
کمپانی
KVS GROUP
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.8286 متر مربع
کد کالا GC708

پارکت لمینت گرین کلیک

کد کالا : GC708
پارکت لمینت گرین کلیکGREEN CLICK GC708
کمپانی
KVS GROUP
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
19cm * 120cm
متراژ هر کارتن
1.8286 متر مربع
کد کالا GC710

پارکت لمینت گرین کلیک

کد کالا : GC710
پارکت لمینت گرین کلیکGREEN CLICK GC710
کمپانی
KVS GROUP
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
19cm * 120cm
متراژ هر کارتن
1.8286 متر مربع
کد کالا GC714

پارکت لمینت گرین کلیک

کد کالا : GC714
پارکت لمینت گرین کلیکGREEN CLICK GC714
کمپانی
KVS GROUP
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.8286 متر مربع
کد کالا GC716

پارکت لمینت گرین کلیک

کد کالا : GC716
پارکت لمینت گرین کلیکGREEN CLICK GC716
کمپانی
KVS GROUP
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
19 cm * 120 cm
متراژ هر کارتن
1.8286 متر مربع
کد کالا GC718

پارکت لمینت گرین کلیک

کد کالا : GC718
پارکت لمینت گرین کلیکGREEN CLICK GC718
کمپانی
KVS GROUP
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
19cm * 120cm
متراژ هر کارتن
1.8286 متر مربع
کد کالا GC720

پارکت لمینت گرین کلیک

کد کالا : GC720
پارکت لمینت گرین کلیکGREEN CLICK GC720
کمپانی
KVS GROUP
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
19cm * 120cm
متراژ هر کارتن
1.8286 متر مربع
کد کالا GC722

پارکت لمینت گرین کلیک

کد کالا : GC722
پارکت لمینت گرین کلیکGREEN CLICK GC722
کمپانی
KVS GROUP
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
سیستم قفل
valinge
ضخامت تایل
8 mm
ابعاد تایل
19cm * 120cm
متراژ هر کارتن
1.8286 متر مربع
کد کالا GC724

پارکت لمینت گرین کلیک

کد کالا : GC724
پارکت لمینت گرین کلیکGREEN CLICK GC724
کمپانی
KVS GROUP
مقاومت سطح سایشی
AC Classified
ضخامت تایل
8 mm
سیستم قفل
valinge
ابعاد تایل
19cm * 120cm
متراژ هر کارتن
1.8286 متر مربع

فیلتر

نوسازی همه